Okolju prijazna proizvodnja

Neprestano izboljševanje procesov proizvodnje in s tem povezana odgovorna uporaba resursov je bistven del Dr. Oetkerjeve zaobljube kakovosti. Predpostavka za to so učinkoviti in moderni proizvodni obrati ter kontinuirano zmanjševanje negativnega vpliva na tla, zrak in vodo, ki ga povzroča proizvodni proces.

Ekološka bilanca poslovanja

Redno sestavljena ekološka bilanca poslovanja dokumentira vse blagovne in energijske tokove, ki prispejo v roku enega leta (input) in podjetje ponovno zapustijo (output). Ekološka bilanca nam da natančen pregled o relevantnem vplivu podjetniške dejavnosti na okolje. Omogoča ugotavljanje ekoloških šibkih točk, postavljanje novih ciljev in natančno preverjanje njihove uspešnosti. Uspešno realizirani ukrepi se prenašajo na lokacije s podobnimi procesi.

Embalaža

Embalaža

V prehrambni industriji embalaža izpolnjuje pomembne osnovne funkcije, kot so zaščita izdelka, higiene, okusa in arome, ter je zato nepogrešljiva. Bistveno prispeva tudi k odlični kakovosti Dr. Oetkerjevih izdelkov. Poleg tega uporabnika seznanja s pomembnimi informacijami o izdelku, njegovi pripravi in uporabi.

Že v razvojni fazi se preverjajo vsi vplivi embalaže na okolje in se v največji meri upošteva prijaznost do okolja. Zato je Dr. Oetker začel izvajati različne programe in projekte. Pri podjetju se poleg stekla, plastike in kompozitne embalaže uporabljata predvsem lepenka ter papir. Transportna embalaža je zlasti valovita lepenka s 100-odstotnim recikliranjem ter elastična folija. Poraba papirja in lepenke s 70 odstotki obsega največji delež celotne količine embalaže, ki jo porabi Dr. Oetker. Delež embalaže blaga, ki jo je moč reciklirati, znaša 60 odstotkov.

Voda

Voda

V obratih Dr. Oetkerja se voda večinoma uporablja za čiščenje proizvodnih obratov. Poleg javnega vodovoda Dr. Oetker na nekaterih lokacijah uporablja vodo iz vodnjakov z lastnim črpanjem. Voda iz vodnjakov se uporablja predvsem za hlajenje kompresorskih naprav in je speljana v ponikovalnice, tako da ostaja v naravnem kroženju. Poleg tega se ta voda uporablja za namakanje zelenic ter za sanitarne objekte.

Energija

Energija

Zmanjševanje porabe energije in s tem povezano zmanjševanje izpustov pri Dr. Oetkerju pomeni eno od bistvenih težišč varovanja okolja, zato so v Dr. Oetkerjevih obratih uvedeni postopni sistemi upravljanja energije. Vizualna predstavitev podatkov porabe energije na podlagi elektronskega zajemanja dopušča natančen pregled in točno vodenje, kar bistveno pripomore k varovanju resursov. Dodatno sistem nadzorovanja okolja omogoča pregled številk porabe in dovoljuje izravnavanje posameznih proizvodnih obratov. Tako so potenciali prihrankov transparentno prikazani.

Nadalje različni Dr. Oetkerjevi obrati načrtno koristijo toploto iz proizvodnih procesov za ogrevanje tehnične vode in s tem pripomorejo k učinkovitemu gospodarjenju s stavbo. Kjer so dani lokalni pogoji, podjetje uporablja nosilce energije z manj emisije, na primer toplovode.

Odpadki

Kot v vsakem proizvodnem obratu tudi v Dr. Oetkerjevih obratih nastane več vrst odpadkov. Na podlagi zakonskih predpisov, ki veljajo v Nemčiji, se ločujejo nevarni in nenevarni odpadki. Kljub visokim stroškom v Dr. Oetkerjevih obratih ločujejo do 40 različnih frakcij odpadkov. Sistem barvnega ločevanja podpira načrtno zajemanje številnih frakcij. Na zemljišču tovarn so postavljene različne posode za ločevanje odpadkov, ki se optično dobro ločijo. Nato se odpadki še enkrat sortirajo in vrnejo v obtok snovi kot surovina. Tudi vse večja uporaba embalaže za večkratno uporabo in izgradnja pnevmatskih transportnih naprav pripomore k zmanjšanju obsega odpadkov.

Odpadne vode

Redna merjenja nadzirajo obremenitev odpadnih voda s škodljivimi snovmi. V Dr. Oetkerjevih obratih, ki proizvajajo žitne izdelke, je odpadna voda tako čista, da se jo lahko uvrsti v stopnjo »podobna za gospodinjstvo«. V proizvodnih obratih, v katerih se izdelujejo globokozamrznjeni in sveži izdelki, odpadna voda vsebuje organske snovi, ki pa so v glavnem posledica čiščenja proizvodnih naprav. V nekaterih obratih Dr. Oetkerja se odpadna voda pred odvodnjavanjem v mestno kanalizacijo predhodno očisti v lastni biološki čistilni napravi obrata.

Vračanje manj obremenjenih odpadnih voda in s tem povezana ponovna uporaba za procese predhodnega pranja je zaradi relativno visoke rabe vode smiselna le v obratih za svežo hrano. Z načrtnim vračanjem se lahko že danes ponovno uporabi več kot 60 odstotkov odpadne vode, s čimer se trajnostno varujejo resursi vode. Eden od Dr. Oetkerjevih ciljev je še naprej zviševati kvoto uporabe sive vode.

Izpusti

Izpusti

Izpusti, ki so odgovorni za onesnaževanje zraka, v glavnem nastajajo z uporabo električne energije iz termoelektrarn in z izgorevanjem kurilnega olja ter zemeljskega plina. Onesnaževanje zraka povzroča tudi izpuh CO2 in drugih plinov, ki jih povzroča promet tovornih in osebnih vozil. Pri Dr. Oetkerju so posebno pozorni predvsem na zmanjševanje porabe energije in s tem tudi na izpust CO2, ki se izračunava in preverja v odnosu do proizvedene količine.

Soglasje glede sledenja

Veseli bomo, če dovolite, da mi in naši partnerji uporabljamo piškotke in podobne tehnologije z namenom, da bi razumeli, kako uporabljate našo spletno mesto. To nam omogoča, da bolje razumemo vedenje uporabnikov in ustrezno prilagodimo naše spletno mesto. Poleg tega bi skupaj z našimi partnerji radi uporabili te podatke za namene prilagajanja ponudb na njihovih platformah. Če se s tem strinjate, kliknite »Strinjam se«. Za podrobnejše informacije glejte našo politiko zasebnosti. V zvezi s tem si lahko tudi kadar koli premislite.

Potrebne lastnosti

Te piškotke in podobne tehnologije potrebujemo za namene omogočanja osnovnih funkcij našega spletnega mesta. Sem spada na primer shranjevanje teh nastavitev. To je nujno potrebno, zato tega ne morete izklopiti.

Vedno aktivno
Analitika in personalizacija

Poleg tega bi radi izvedeli več o tem, kako uporabljate naše spletno mesto, da bi ga lahko bolje optimizirali za vas in druge uporabnike. V ta namen uporabljamo piškotke in podobne tehnologije, ki beležijo vedenje uporabnikov in nam tako pomagajo izboljšati naše ponudbe, ki vam jih nudimo.

Da

ne

(Ponovno) trženje / izmenjava podatkov s tretjimi osebami

Zato da lahko naše marketinške kampanje prilagodimo vašim potrebam, zbiramo podatke o tem, kako pridete na naše spletno mesto in kako ravnate z našimi oglasi. To nam pomaga, da izboljšamo ne samo naše oglase, temveč tudi naše vsebine, ki vam jih nudimo. Naši oglaševalski partnerji te podatke uporabljajo tudi za svoje namene, npr. za to, da prilagodijo vaš uporabniški račun oziroma profil na svoji platformi.

Da

ne