Flag

O podjetju Dr. Oetker

Compliance
Več
O podjetju Dr. Oetker
Organizacija skladnosti poslovanja / Sistem opozarjanja na nepravilnosti

Etično in z zakoni skladno ravnanje je za skupino Oetker tako v okviru njene poslovne dejavnosti kot tudi v odnosu do vseh poslovnih partnerjev in kupcev najvišja prioriteta. Zaradi velike mednarodne rasti skupine Oetker in vedno večjih zakonskih zahtev postaja tema skladnosti poslovanja vse pomembnejša. Zato je bil za celotno skupino Oetker razvit sistem upravljanja skladnosti poslovanja (Compliance Management System).


V okviru tega sistema je bila ustanovljena organizacija skladnosti poslovanja (Compliance Organisation), katere pooblaščenci za skladnost poslovanja so kot nevtralne in neodvisne kontaktne osebe na voljo za vsa vprašanja s področja skladnosti poslovanja.


Nadalje je skupina Oetker v okviru tega vzpostavila postopek opozarjanja na nepravilnosti, ki posameznikom, podjetjem in drugim organizacijam omogoča, da opozorijo na kršitve veljavnih zakonov (npr. podkupovanje, goljufija, kršitev človekovih pravic in okoljske zakonodaje), notranjih smernic skupine Oetker (npr. Etični kodeks ravnanja) ali Etičnega kodeksa ravnanja za dobavitelje (Supplier Code of Conduct) skupine Oetker oziroma na pomisleke, ki jih imajo v zvezi s potencialno ali dejansko kršitvijo teh pravil.


V primeru opozoril na morebitne kršitve zakonov, ki zadevajo katero izmed podjetij skupine Oetker, nam lahko svoje opozorilo posredujete na različne načine – tudi povsem anonimno prek našega sistema Compliance Hotline System.

Picture -

V okviru tega so vam na voljo naslednji kanali za sporočanje:
o    Anonimna oddaja opozorila prek storitve Compliance Hotline skupine Oetker
https://coho.oetker-group.com

o    Sporočilo po elektronski pošti na naslov organizacije za skladnost poslovanja (Compliance Organisation) skupine Oetker
mailto: compliance@oetker-group.com

o    Pisno sporočilo po pošti na naslov
      Dr. August Oetker KG
      Corporate Compliance Committee
      Lutterstraße 14
      33617 Bielefeld
      Germany

o    Sporočilo po telefonu prek (brezplačne) telefonske storitve z glasovnim sporočilom

Telefonu

o    Sporočila delavcev skupine Oetker vodstvu podjetja, njihovim predpostavljenim, pooblaščencu za skladnost poslovanja (skupine) ali drugim navedenim kontaktnim osebam posameznih hčerinskih podjetij (npr. v okviru osebnega razgovora).

Postopek bomo skrbno preverili in primerno ukrepali.
V okviru Poslovnika s postopkovnimi pravili smo določili notranje odgovornosti in način obravnave opozoril in pritožb.

Poslovnika s postopkovnimi pravili
Sledite nam
Sledite družbi Dr. Oetker v družabnih medijih