PIŠKOTKI na spletni strani DR. OETKER

Ta spletna stran shranjuje piškotke na vaš računalnik z namenom izboljšanja delovanja spletne strani ter nam in našim partnerjem pomaga bolje razumeti način, na katerega uporabljate našo spletno stran. Nadaljnja uporaba te spletne strani (klikanje, krmiljenje, pomikanje) ali odstranitev tega obvestila o piškotkih se šteje za strinjanje z namestitvijo in uporabo piškotkov. Za več informacij o piškotkih in njihovem brisanju preberite naš pravilnik o zasebnosti.

Sistemi managementa

Kot globalno delujoče podjetje se Dr. Oetker sooča z vse kompleksnejšo podjetniško strukturo. Poleg organizacije z nedvoumno odgovornostjo je družinsko podjetje za izvrševanje svojega trajnostnega vodenja družbe utemeljilo različne sisteme menedžmenta, ki temeljijo na mednarodno priznanih standardih in so redno certificirani.

Upravljanje kakovosti

Upravljanje kakovosti

Osnovni pogoj za uspeh blagovne znamke Dr. Oetker so visoki kakovostni in varnostni standardi izdelkov. Razmišljanja o tem se začnejo že pri razvoju izdelkov in segajo vse do njihove priprave pri uporabniku. Za zagotavljanje stalne kakovosti in varnosti ter za kontinuirano izboljševanje se podjetje ravna po strogih načelih kakovosti. Zato je zgradilo obsežen sistem za kakovost z izrecnimi zahtevami, ki veljajo po vsem svetu. Del sistema za kakovost pri Dr. Oetkerju je redno certificiranje upravljanja kakovosti v skladu z mednarodnimi standardi ISO 9001 in ISO 22000.

Upravljanje okolja in energije

Upravljanje okolja in energije

Z uvedbo sistema upravljanja okolja v skladu s svetovnim standardom ISO 14001 se je podjetje Dr. Oetker na varstvo okolja osredotočilo v svojih podjetniških dejavnostih in odločitvah. Okvir predstavljajo politika ravnanja z okoljem in energijo ter načela za socialno in ekološko odgovornost. Poleg tega je vodja oddelka za okolje vključen v vse odločitve, ki zadevajo okolje, in tako prispeva k razvoju varstva okolja.
Da bi lahko zaviral učinke globalnih klimatskih sprememb, si Dr. Oetker kontinuirano prizadeva zmanjšati porabo energije in tako tudi izpust CO2. Zato je podjetje že pred leti v obratih uvedlo ustrezna kontrolna spremljanja porabe energije. Z izvedbo sistema za upravljanje z energijo v skladu z ISO 50001 je bil ustvarjen nadaljnji sistemski in kontinuiran pristop za zmanjšanje porabe energije. Vse nacionalne lokacije so že uspešno pridobile certifikat ISO 50001 za upoštevanje povečanih zahtev energijske učinkovitosti. 

Upravljanje varnosti pri delu

Upravljanje varnosti pri delu

Na vseh področjih podjetja je na prvem mestu varnost zaposlenih. Varnost pri delu in zdravstvena zaščita sta organizirani v skladu z OHSAS 18001. V okviru upravljanja varnosti pri delu številni posebno šolani pooblaščenci za varnost na različnih področjih izvajajo preverjanje upoštevanja varnosti pri delu in preprečevanja nesreč, sporočajo ugotovljene pomanjkljivosti, predlagajo ukrepe za odpravljanje le-teh in skrbijo za njihovo uresničevanje. Letna poročila o varnosti pri delu navajajo statistiko nesreč, izvedene ukrepe za varnost pri delu in ustrezna izobraževanja.

Poleg preventivnega izvajanja vaj za zdravstveno zaščito in varnost pri delu se redno izvajajo tudi vaje požarne varnosti in tečaji prve pomoči. Poleg tega se zaposlene v obsežnem izobraževanju ozavešča o ravnanju v primeru razmer v sili.

Sistem upravljanja skladnosti

Sistem upravljanja skladnosti

Z globalno poslovno dejavnostjo se zaposleni soočajo z različnimi pravnimi sistemi in vrednotami. Poleg tega je vedno več zakonskih zahtev.

Podjetja pa lahko odgovorno poslujejo le, če upoštevajo veljavno pravo.