PIŠKOTKI na spletni strani DR. OETKER

Ta spletna stran shranjuje piškotke na vaš računalnik z namenom izboljšanja delovanja spletne strani ter nam in našim partnerjem pomaga bolje razumeti način, na katerega uporabljate našo spletno stran. Nadaljnja uporaba te spletne strani (klikanje, krmiljenje, pomikanje) ali odstranitev tega obvestila o piškotkih se šteje za strinjanje z namestitvijo in uporabo piškotkov. Za več informacij o piškotkih in njihovem brisanju preberite naš pravilnik o zasebnosti.

Optimizirana logistika

Preden končni uporabnik Dr. Oetkerjeve izdelke najde na policah trgovine, se ti večkrat prevažajo, pretovarjajo in skladiščijo. Da bi bili ti procesi gospodarsko učinkoviti in sprejemljivi za okolje, podjetje neprestano raziskuje svoje dobavne in transportne strukture in se osredotoča na to, kako se izogniti transportu.

Nabavna logistika

Nabavna logistika

Že pri nabavi surovin in embalaže je Dr. Oetker pozoren na to, da ima v sodelovanju z dobavitelji čim nižje logistične stroške. Zato spremlja različne pristope, na primer: surovine prednostno kupuje od regionalnih ponudnikov, ker lahko s krajšimi potmi prihrani transportne kilometre – vidik, ki je prijazen tudi do okolja. Nabava eksotičnih surovin je zaradi razpoložljivosti nadregionalna. V teh primerih podjetje Dr. Oetker zaradi dolgih poti daje prednost velikim transportom z večjo izkoriščenostjo, da bi se tako zmanjšalo število voženj. Pri nabavni logistiki je vedno pozoren na najgospodarnejšo in tako okolju najprijaznejšo rešitev.  

Poleg tega Dr. Oetker s svojimi dobavitelji sodeluje z učinkovitimi in okolju prijaznimi koncepti. Z dobavami v cisternah, velikih vrečah in različnih posodah za večkratno uporabo se lahko zmanjša uporaba embalaže za surovine. Nadalje se lahko na nekaterih lokacijah z napravami, s katerimi se embalaža izdeluje na kraju samem, izogne dodatnim prevozom.

Distribucija

Distribucija

Pri distribuciji svojih izdelkov je podjetje prav tako pozorno na to, da se v največji meri izogiba transportom in tako kolikor je mogoče zmanjšuje obremenitev za okolje in klimo. Zato so lokacije proizvodnje in logistike podjetja dodeljene natančno določenim tržiščem. S to usmerjenostjo blago hitro in zanesljivo pride iz obratov v ustrezne ciljne regije in proizvodnja lahko poteka blizu prodajnega mesta.

Poleg tega podjetje pri danih transportnih stroških izračunava čim boljšo izkoriščenost večkrat uporabljenih nosilcev transporta. S posebnimi programi se z upoštevanjem standardnega priporočila višine izvaja maksimalna izkoriščenost palet.

Transport izdelkov se izvaja predvsem s tovornjaki, ker prevoz po železnici glede na visoke logistične zahteve pogosto ne zagotavlja alternative cestnemu prometu. Pomembno vlogo imajo tudi regionalne distribucijske strukture. Posebno na kratkih relacijah in pri oddajanju majhnih količin, tako imenovanem prometu s kosovnim tovorom, je transport s tovornjaki še vedno gospodarnejši in fleksibilnejši. Kadar koli pa stroški, infrastruktura, zahteve kupcev in stanje blaga to dopuščajo, se izvaja preusmeritev s cest na alternativne nosilce prometa, kot so ladja ali železnica. Za dolge transportne relacije podjetje uporablja železniški promet.
 
Poleg tega je podjetje pozorno na to, da njegovi špediterji razpolagajo s kompleksno ter fleksibilno lokacijsko in distribucijsko mrežo ter da transportna vozila logistične službe ustrezajo najmodernejšemu tehničnemu standardu ter izpolnjujejo aktualne norme varnosti in izpusta. 

Optimalna izkoriščenost transportnih kapacitet

Tako pri nabavi kot tudi pri distribuciji sta povezanost transportov ter optimiziranje izkoriščenosti nosilcev prometa bistvena za zmanjševanje transportnih stroškov. Podlaga za to je gosto distribucijsko omrežje. Dr. Oetker izkorišča regionalne prednosti in optimalne sisteme distribucijskega omrežja svojih logističnih izvajalcev. S ciljem, da bi dobavne relacije učinkovito načrtovali in kolikor je mogoče dobro izkoristili nosilce tovora, področni prevozniki združujejo Dr. Oetkerjeve izdelke ter izdelke drugih podjetij iz prehrambne panoge v eno pošiljko in te prevažajo z izkoristkom najboljšega dopolnjevanja v vsakokratno ciljno regijo. Še posebno pri transportu majhnih količin nastanejo s temi nadpodjetniškimi kombinacijami bistveni učinki povezave in najboljša izkoriščenost transportnih kapacitet. Nadalje si Dr. Oetker pri neposrednih dobavah kupcem prizadeva za polno izkoriščenost nosilcev tovora in tovornjakov. Tako se lahko izogne dodatnim transportom, prihrani stroške in se učinkovito izogne obremenitvi okolja z izpustom CO2.